Beschermingsbewind & Budgetbeheer

Plan van aanpak

Opstart bewindvoering:

 • Cliënt levert alle financiële informatie aan.
 • Er worden twee bankrekeningen gecreëerd: beheerrekening en leefgeldrekening.
 • Er wordt een budgetplan opgesteld en waar mogelijk sluitend gemaakt en afloscapaciteit gecreëerd
 • Verzekeringen worden doorgenomen, waarbij een aansprakelijkheidsverzekering verplicht is

Doorstart bewindvoering:

 • Er worden geen nieuwe verplichtingen aangegaan zonder eerst overleg met de bewindvoerder te  hebben gehad..
 • Veranderingen in leefsituatie of inkomenssituatie dienen direct te worden doorgegeven aan de bewindvoerder.
 • De bewindvoerder controleert de hoogte toeslagen of vraagt toeslagen waar mogelijk aan.
 • Cliënt ontvangt per kalenderkwartaal een overzicht van de beheerrekening
 • Na de opstart, welke door mevrouw Krouwels wordt gedaan, zult u een ander contactpersoon bij ons kantoor krijgen.

Schulden:

 • Indien er schulden zijn, wordt er getracht afloscapaciteit te creëren in het maandelijkse budgetplan .
 • Zodra de definitieve hoogte van de totale schulden bekend is, zal er gekeken worden naar de mogelijkheid tot schuldsanering van de schulden:
  • zelf betalingsregelingen treffen met schuldeisers
  • schuldsanering via gemeente/kredietbank aanvragen
  • aanvraag Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Afbouw bewindvoering:

Zodra er geen sprake meer is van schulden en cliënt zelf weer het beheer over zijn financiën kan hebben, zal stapsgewijs de financiële verantwoordelijkheid weer bij de cliënt worden gelegd. Daarbij blijft de bewindvoerder ter controle mee kijken. Zodra duidelijk is dat cliënt de volledige financiële verantwoording weer aan kan, kan er een verzoek worden ingediend tot beëindiging van de bewindvoering.