Beschermingsbewind & Budgetbeheer

Bewindvoering.

Bewindvoering is voor particulieren die om wat voor reden hun financiën niet zelf goed kunnen regelen. De bewindvoering wordt uitgesproken via de kantonrechter. De cliënt wordt niet zelf onder bewind gesteld maar zijn goederen. Dit betekent dat alle inkomsten, uitgaven en schulden onder bewind worden gesteld. Maar ook waardevolle spullen zoals auto, woning enzovoort.

Alle instanties worden aangeschreven zodat de post rechtstreeks naar de bewindvoerder gaat. Er wordt samen met u gekeken wat de beste manier is om de financiën goed te regelen. Kortom, er wordt maatwerk geleverd. Dit alles onder toezicht van de kantonrechter.

Budgetbeheer.

Wanneer u ( tijdelijk) niet in staat bent om uw financiën te beheren, kunnen wij dit voor u gaan beheren. Zijper Bewindvoering BV zorgt ervoor dat u niet meer uitgeeft dan wat er binnenkomt. Een deel van wat er overblijft krijgt u om van te leven. Het grootste deel wordt gebruikt voor (af)betaling van vaste lasten, eventuele schulden of om te sparen. Het grote verschil tussen budgetbeheer en bewindvoering is dat budgetbeheer zonder tussenkomst van de kantonrechter wordt uitgesproken. Voor verdere verschillen kunt u het overzicht bekijken.

Meest voorkomende werkzaamheden bewind en beheer;

Bewindvoering

 • Kenninsmakingsgesprek/ Intake
 • Aanvraag rechtbank
 • Openen rekeningnummer/beheer gelden
 • Behandelen/doorzenden post
 • Aanvragen toeslagen
 • Aanvragen uitkering
 • Contacten instellingen
 • Aanvragen kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting
 • Afsluiten verzekeringen
 • Belastingaangifte box 1 en 2
 • Opstellen budgetplan
 • Betalingen conform budgetplan
 • Verslaglegging rechtbank

Budgetbeheer

 • Kennismakingsgesprek/ Intake
 • Openen rekeningnummer/ beheer gelden
 • Behandelen/doorzenden post
 • Contacten instellingen
 • Opstellen budgetplan
 • Betalingen conform budgetplan
 • Aanvragen toeslagen tegen extra vergoeding  mogelijk
 • Belastingaangifte tegen  extra vergoeding mogelijk